Facebook WhatsApp WhatsApp Skype Messenger
Zapomněli jste heslo?

OCHRANA SOUKROMÍ

 JAK CHRÁNÍM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 

 1. Pojďme se podívat na základní informace 

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a kdo je jejich správcem?

 Vaše osobní údaje zpracovávám já – Radek Laci, se sídlem na adrese Počernická 512/58, 108 00 Praha 10 - Malešice, Česká republika, IČO: 047 07 168, podnikající na základě živnostenského oprávnění, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 10. 

 Zároveň jsem i správcem vašich osobních údajů. 

Co právě čtete za dokument?

 Právě čtete zásady ochrany osobních údajů („Zásady“). V těchto Zásadách najdete, jaké osobní údaje zpracovávám a z jakého důvodu tak činím nebo jakým způsobem a jak dlouho s nimi pracuji. Zásady jsou sepsány v souladu s nařízením Evropského parlament a Rady EU č. 2016/679, o obecném nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“). 

Kdy se vás tyto Zásady týkají?

 Zásady se vás týkají, pokud se mnou uzavíráte smlouvu, nebo v případě, že jste uživatelem mých webových stránek www.radeklaci.cz („Web“). 

 Pokud byste mě někdy potřebovali kontaktovat, najdete mě pod těmito údaji: 

 - Radek Laci 

 - Počernická 512/58, 108 00 Praha 10 – Malešice 

 - e-mail: radek.laci@gmail.com

 2. Jak je to se zpracováním vašich osobních údajů? 

Jak a kdy vaše osobní údaje získám?

 Osobní údaje od vás získám ve chvíli, kdy mi je poskytnete – ať už prostřednictvím Webu, online chatu, e-mailu nebo jiné komunikace. 

Je možné je získat i jiným způsobem?

 Ano, můžu je získat z veřejně přístupných evidencí, seznamů nebo rejstříků. Tento způsob ale používám pouze v takovém případě, kdy vytvářím účetní doklady nebo kontroluji správnost údajů, které jste mi poskytli. 

 3. Jaké osobní údaje zpracovávám? 

Zpracovávám následující kategorie osobních údajů:

 - Základní údaje sloužící k identifikaci

 Tyto údaje slouží k tomu, abyste byli jednoznačně identifikováni a nemohl jsem si vás s nikým jiným splést. Jedná se o jméno a příjmení, případně obchodní firmu, datum narození či identifikační číslo a adresu bydliště nebo sídla. 

 - Kontaktní údaje

 Kontaktními údaji jsou telefonní číslo a e-mailová adresa. 

 - Bankovní a fakturační údaje

 Tyto údaje se objevují zejména na fakturách, případně na dokumentech obsahujících informace o přijatých plateb nebo bankovních spojeních. 

 - Informace, které mi poskytnete během naší komunikace

 Údaje z komunikace mohou být opravdu různorodé. Jedná se totiž o informace
 z e-mailů, online chatu, mobilních aplikací či ze záznamu hovorů nebo jiných kontaktních formulářů / prostředků.
- Zdravotní údaje
Tyto údaje mi můžete poskytnout buď prostřednictvím tabulky k výpočtu BMI (Body Mass Index neboli index tělesné hmotnosti) nebo skrze další komunikaci. Mezi tyto údaje patří především výška, hmotnost, věk, hodnota BMI, případné další údaje, které mi sdělíte. Vezměte prosím na vědomí, že tyto údaje mohou být považovány za citlivou kategorii údajů. Jejich poskytnutí je proto zcela dobrovolné a pokud mi je poskytnete, výslovně tím souhlasíte s tím, že je mohu zpracovávat.
 - Ostatní informace

 Mezi ostatní informace patří údaje, které mi poskytnete například při založení uživatelského účtu na Webu nebo později, pokud uživatelský účet upravujete / aktualizujete. Mezi tyto údaje patří především přihlašovací jméno a heslo a další identifikační údaje, které vyplníte při registraci.

 - Cookies

 Na závěr ještě zpracovávám cookies, což jsou informace, pomocí kterých se měří návštěvnost Webu a vytvářejí se díky nim různé statistiky související s Webem. Podrobnější informace o cookies najdete níže v části Zásad, která se věnuje právě jim. 

Rozesílám i newslettery

 Pokud jste se mnou prostřednictvím Webu uzavřeli smlouvu, mohu vám po dobu 3 let posílat newslettery, pokud to neodmítnete buď přímo proklikem v newsletteru, nebo zasláním e-mailu. Posílat vám je mohu díky svému oprávněnému zájmu. Pokud si nepřejete newslettery dostávat, stačí se z jejich odběru odhlásit proklikem v e-mailu, případně mi můžete napsat e-mail. 

 4. Na základě čeho mohu vaše osobní údaje zpracovávat? 

 Vaše osobní údaje zpracovávám hned z několika důvodů. Každý z těchto důvodů je ale podložen právním základem, aby bylo veškeré zpracování osobních údajů zákonné. 

Důvody, proč vaše osobní údaje zpracováváme, jsou následující:

 - Samotným plněním smlouvy nebo přijetím opatření před uzavřením smlouvy 

 Osobní údaje z tohoto důvodu zpracovávám, abych vám mohl plnohodnotně poskytnout služby, které jste si objednali. Případně, abych vás mohl kontaktovat a komunikovat s vámi ve věcech spojených s objednávkou nebo smlouvou. 

 - Na základě mého oprávněného zájmu 

 Zpracování vašich osobních údajů mi umožňuje i můj oprávněný zájem. Díky tomu pro vás můžu přizpůsobit nabídku (tak, aby splňovala vaše představy) nebo můžu podniknout příslušné kroky při obhajobě nebo výkonu právních nároků. 

 - S vaším souhlasem 

 Existují i takové případy, kdy mi můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas můžete samozřejmě kdykoliv prostřednictvím e-mailu odvolat. 

 Nejsem ale povinen smazat všechny vaše osobní údaje, a to ani po uplynutí doby, pro kterou jste se zpracováním osobních údajů souhlasili nebo v případě odvolání souhlasu. Můžu si totiž ponechat takové osobní údaje, u kterých mi to umožnuje můj oprávněný zájem nebo zákon. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. 

 - Je to má povinnost 

 Najdou se i případy, kdy mi zpracování osobních údajů nařizuje zákon. Jedná se například o uchování faktur, které mohou obsahovat vaše osobní údaje, na základě zákona 
 o účetnictví. 


 5. Jste povinni mi své osobní údaje poskytnout? 

 Některé osobní údaje, které zpracovávám, mi bohužel musíte poskytnout. Jsou nezbytné například k tomu, abyste si mohli objednat služby přes Web. Bez nich by to bohužel nešlo. 

 6. Jak dlouho vaše osobní údaje uchovávám? 

 Pokud se mnou uzavíráte smlouvu, uchovávám vaše údaje po delší dobu než pouze po dobu naší spolupráce. Činím tak pro případy, kdy by bylo potřeba odstoupit od smlouvy nebo uplatnit nárok na náhradu škody. 

 Podle právních předpisů upravujících účetnictví musím schraňovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se dané plnění uskutečnilo. Vaše osobní údaje proto nemůžu smazat okamžitě po ukončení naší spolupráce. 

 Veškeré osobní údaje ale vždy zpracovávám pouze po dobu nezbytně nutnou a v takovém rozsahu, který je přiměřený. Doba uchování vašich osobních údajů je pak dle následující logiky: 

 - po dobu trvání smlouvy, kterou se mnou uzavíráte; 

 - po dobu, která je nezbytně nutná k ochraně práv a po dobu nezbytně nutnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (až 4 roky); 

 - po dobu trvání našich případných dalších oprávněných zájmů (až 4 roky); 

 - po dobu, kterou určují právní předpisy (až 10 let). 

 7. Na řadu přichází cookies 

 Aby Web šlapal jako hodinky, využívám cookies. 

Co jsou cookies a jak fungují?

 Cookies jsou malé soubory, které moje stránky pomocí prohlížeče uchovávají do vašeho zařízení. Zaznamenávají specifické informace z vašich návštěv na mém Webu. 

Jak funguje prohlížeč?

 Běžné internetové prohlížeče umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies. Pro vypnutí je zapotřebí se podívat do nápovědy k prohlížeči a postupovat podle pokynů v nápovědě. V nastavení prohlížeče můžete cookies i zakázat. 

 - pro Google Chrome:  https://support.google.com/chrome/answer/95647 

 - pro Mozilla Firefox:  https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek 

 - pro Internet Explorer:  https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

 - pro Safari:  https://support.apple.com/cs-cz/HT201265 

Jak můžeme cookies rozdělit?

 Cookies se dělí na nezbytné, analytické a marketingové. 

 Nezbytné cookies musím používat, abych zajistil provoz Webu. Pro použití těchto cookies mi nemusíte poskytnout souhlas, je to totiž mým oprávněným zájmem, aby Web bez problému fungoval. Cookies můžete odmítnout skrze nastavení svého prohlížeče, v takovém případě ale nemohu zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek. 

 Analytické cookies využívám zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na Webu. Díky tomu můžu hodnotit, co se zákazníkům líbí a co naopak ne. Takové hodnocení mi pak pomáhá vylepšovat poskytované služby. 

 Marketingové cookies jsou cookies pro nastavení a cílení reklamy. Pro tyto účely mohu používat i cookies třetích stran, které lze odmítnout nastavením vašeho prohlížeče nebo skrze nastavení svých preferencí zde:  http://www.youronlinechoices.com/cz/

 Analytické a marketingové cookies zpracovávám pouze na základě vašeho souhlasu, který můžete udělit prostřednictvím cookies lišty na Webu. 

Pomocí cookies zpracovávám tyto osobní údaje:

 - cookies, 

 - IP adresa vašeho počítače. 

Jaké cookies využívám? 
Využíváme pouze cookies nutné k práci aplikace, které budou odstraněny ihned po zavření okna vašeho prohlížeče.


Díky čemu mohu cookies používat? 

 Sběr cookies se považuje za zpracování osobních údajů návštěvníků, i když vás není možné pomocí cookies přímo identifikovat. 

 Cookies tedy používám na základě oprávněného zájmu a některé na základě vašeho souhlasu. 

Jaká práva vám v souvislosti s cookies náleží? 

 Pokud si nepřejete, abych cookies užíval, resp. abych sbíral údaje o vašem chování na Webu, můžete Web používat i v režimu bez cookies. Takový režim si můžete nastavit v rámci svého internetového prohlížeče, anebo můžete proti sběru údajů na základě mého oprávněného zájmu vznést námitku dle čl. 21 GDPR. Tuto námitku stačí zaslat na mou kontaktní adresu nebo na můj 
 e-mail. Námitku bezodkladně, ale vždy nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotím. 

 Vezměte však prosím na vědomí, že pokud cookies odmítnete nebo vznesete námitku proti jejich zpracování, nemusí se vám Web zobrazovat stoprocentně správně. 

 8. Kdo další, kromě mě, má k vašim osobním údajům přístup? 

 Abych mohl poskytovat služby co nejlépe, využívám několik externích subjektů. Pověřuji je výkonem určitých činností, které tvoří součást poskytovaných služeb. V průběhu tohoto outsourcingu může docházet i ke zpracování vašich osobních údajů, a to na základě právních předpisů – k tomuto zpracování tedy nepotřebuji souhlas. 

 Z mých dodavatelů se tak stávají zpracovatelé. Jsou ale oprávněni s osobními údaji nakládat pouze pro účely takových činností, které pro mě vykonávají. Jedná se například o poskytovatele IT služeb, účetní apod. Pokud by vás zajímalo, kteří konkrétní poskytovatelé to jsou, napište mi na některé z mých výše uvedených kontaktů a rád vám sdělím podrobnější informace. 

 Jako správce nebudu předávat vaše osobní údaje do třetích zemí. 

 9. Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů? 

 Se zpracováním osobních údajů vám náleží veškerá práva, která vám přiznávají příslušné právní předpisy. 

Co konkrétně po mně můžete požadovat?

 Jste oprávněni po mně požadovat, abych vám sdělil, jaké veškeré vaše osobní údaje zpracovávám, a také mě můžete požádat o jejich zpřístupnění. Můžete mě požádat i o opravu nesprávných nebo o doplnění neúplných údajů. 

 V určitých případech musím na vaši žádost vymazat vaše osobní údaje či omezit jejich zpracování. 

Jaká další práva máte?

 Pokud máte podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. 

 Také máte možnost podat námitku, a to v případě, že vaše osobní údaje zpracovávám na základě oprávněného zájmu. Tuto námitku můžete vznést zasláním na mou kontaktní adresu anebo na můj e-mail. Námitku pak vyhodnotím bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení. 

 10. Co dělat, pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz? 

 Stačí mi napsat na e-mail uvedený výše v těchto Zásadách. Pokusím se vám odpovědět co nejdříve. 
 

 V Praze dne 30. 9. 2021
 

Kontaktujte mě

contactme

Děkuji, ozvu se vám hned, jak to půjde.