Facebook WhatsApp WhatsApp Skype Messenger
Zapomněli jste heslo?

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RADEKLACI.CZ

1. Kdo jsem a co dělám?
Tento web provozuji a služby poskytuji jako podnikající fyzická osoba – Radek Laci, se sídlem na adrese Počernická 512/58, 108 00 Praha 10 - Malešice, Česká republika, IČO: 047 07 168, podnikající na základě živnostenského oprávnění, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 10.

Na těchto webových stránkách, www.radeklaci.cz, nabízím online koučink, videotréninky, vzdělávací videa i přihlašování na živé lekce a naleznete tu dále i spoustu online kurzů a workshopů, které si můžete zakoupit. Využitím mých Služeb tak se mnou uzavřete Smlouvu, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky. Smlouvu se mnou můžete uzavřít jako Podnikatel, nebo jako Spotřebitel.

Ačkoliv tyto Podmínky obsahují veškerá důležitá ustanovení, je možné se mnou uzavřít i Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají v takovém případě přednost před ustanovením těchto Podmínek.

Cílem těchto Podmínek je vám vysvětlit, jaké vzájemné povinnosti a práva nám vznikají v souvislosti nebo na základě Smlouvy, kterou se mnou uzavíráte, a informovat vás o nich. Kromě těchto Podmínek se v našem vztahu řídím také českými zákony, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a pokud jste Spotřebitel, tak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Prosím, přečtěte si také, jak pracuji s vašimi osobními údaji. Všechny podrobnosti najdete tady.

2. Základní pojmy, které budu v Podmínkách užívat
Spotřebitel:
jste vy, pokud se mnou uzavíráte Smlouvu jako fyzická osoba nezávisle na vašem podnikání, tedy pokud u mě nenakupujete na firmu. Naše zákony vám jako Spotřebitelům dávají některá zvláštní práva, o kterých se více dozvíte v dalších částech těchto Podmínek.
Podnikatel: jste vy, pokud se mnou uzavíráte Smlouvu v návaznosti na své podnikání, tedy nakupujete-li na firmu (na IČO).
Podmínky: jsou tyto všeobecné obchodní podmínky.
Smlouva: je smlouva o poskytování služeb, kterou se mnou uzavíráte.
Služby: jsou například online či živé lekce, online kurzy a workshopy. Veškeré Služby, které poskytuji, naleznete na mém Webu.
Cena: je cena za Služby, kterou jste povinni mi podle Smlouvy uhradit.
Platební aplikace: jsou softwary poskytované společnostmi Apple a Google, díky kterým lze pomocí Tokenu provádět platby elektronickým zařízením. Konkrétně jde o aplikace Apple Pay a Google Pay.
Web: jsou mé webové stránky www.radeklaci.cz.
Online koučink: je hodinové sezení, které se platí jednorázově. Online koučink slouží k pomoci s čímkoliv, co vás trápí – ať už jde o lepší spánek či návod, jak na stojku.
Knihovna: jsou předtočená tréninková a vzdělávací videa. Knihovna obsahuje více než 100 videí a bude postupně doplňována.
30denní výzva: je 30denní výzvou, jejíž součástí je 30 videí. Každý den výzvy se vám otevře přístup k jednomu z postupně seřazených videí. Součástí 30denní výzvy je i manuál ke zlepšení a zefektivnění vaší stravy.
Živé lekce: jsou tréninky probíhající osobně, které nabízím ve dvou formách. Osobní tréninky jsou individuální lekce, při kterých se budu věnovat jen vám osobně – v termínu na základě dohody. Špekouni jsou mé skupinové lekce, které probíhají v předem stanovených (na mém Webu uvedených) termínech.
Kurzy a Workshopy: jsou vzdělávací videa – přístup k nim je po zaplacení neomezený.
Voucher: vás opravňuje k objednávce a následnému využití mých Osobních tréninků podle postupu níže v těchto Podmínkách.

3. Jak mě můžete kontaktovat?
Pokud máte jakékoliv otázky, můžete mě kontaktovat prostřednictvím těchto údajů:
• Radek Laci
• Počernická 512/58, 108 00 Praha 10 – Malešice
• e-mail: radek.laci@gmail.com
Odpovím vám co nejdříve.

4. Jak funguje uživatelský účet?
Na mém Webu získáte po registraci k níže uvedeným Službám uživatelský účet, který vám umožní správu vašeho účtu a přístup k některým Službám podle těchto Podmínek.

Váš uživatelský účet se stane přístupný po zaplacení a ve chvíli, kdy se do něj přihlásíte zvoleným uživatelským jménem a heslem (heslo si později můžete změnit). Podrobnosti zpřístupnění jednotlivých Služeb najdete dále v těchto Podmínkách.

V rámci objednávky některých (dále vymezených) Služeb skrz objednávkový formulář na Webu zároveň provádíte i registraci do uživatelského účtu. Je důležité, abyste uváděli veškeré údaje pravdivě a správně, a také je musíte při jakékoliv změně aktualizovat nebo mně takovou změnu oznámit. Údaje, které při objednávce, resp. registraci, uvádíte, považuji za správné. Za chybně uvedené údaje a případnou související škodu bohužel nemohu odpovídat.

Přístup k vašemu uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Prosím, abyste ohledně přístupových údajů k uživatelskému účtu zachovávali mlčenlivost. Svůj uživatelský účet nesmíte nechat využívat třetí osobu.

Registrace uživatelského účtu je vždy součástí objednávky mých Videotréninků, Měsíčního bodybuilding programu a Kurzů a Workshopů, jelikož bez jeho vytvoření bych vám nemohl plnohodnotně poskytnout mé Služby.

Upozorňuji, že uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

5. Jak probíhá Online koučink?
Objednání Online koučinku
Online koučink je jednorázová online konzultace trvající 1 hodinu, kterou si můžete objednat na mém Webu prostřednictvím objednávkového formuláře. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“, kterým se zavazujete k platbě. Po přijetí vaší objednávky vám zašlu potvrzující e-mail. Tímto potvrzením je mezi námi uzavřena Smlouva. Pak už si s vámi jen domluvím konkrétní datum Online koučinku – skrze online chat, případně e-mail.

Storno podmínky Online koučinku a změny termínu

V případě, že se zarezervovaného termínu Online koučinku nebudete moci zúčastnit či budete chtít daný termín z jiného důvodu zrušit, proveďte tak zasláním e-mailu na e-mailovou adresu radek.laci@gmail.com.

Pokud termín Online koučinku zrušíte méně než 24 hodin před jeho konáním, budu vám účtovat storno poplatek ve výši 100 % Ceny.

Pokud se Online koučinku nezúčastníte bez omluvy, ačkoliv jste si termín zarezervovali, Cenu nevracím.
V případě, že se na konkrétní hodinu Online koučinku zpozdíte (a nedomluvíme se na změně termínu nejpozději 24 hodin před termínem), nejsem povinen vám hodinu o zmeškaný čas prodlužovat a účtuji ji v plné výši.

V případě, že se Online koučink nemůže uskutečnit kvůli technickým problémům na vaší nebo moji straně (např. špatné připojení), je možné termín po vzájemné dohodě přesunout a hodinu tak nahradit bez jakéhokoliv storno poplatku.

Termín Online koučinku mohu změnit. Pokud by k tomu došlo, neprodleně vás informuji e-mailem, který jste mně poskytli.

Cena za Online koučink

Každá 1 hodinu trvající lekce Online koučinku podléhá jednorázové platbě ve výši uvedené na mém Webu, kterou můžete uhradit online bankovním převodem, online platbou kartou nebo Platební aplikací. Faktura, kterou vám vystavím po uzavření Smlouvy, bude splňovat požadavky právních předpisů a zaslána vám bude na e-mailovou adresu, kterou jste mně při objednávce sdělili.

Na vámi uvedou e-mailovou adresu vám zašlu i následné potvrzení o připsání částky na účet.

Odstoupení od Smlouvy

Jako Spotřebitelé máte při uzavření smlouvy přes internet možnost od takové smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření i bez udání důvodu. Pokud chcete od naší Smlouvy odstoupit, stačí mně takovou informaci zaslat na e-mailovou adresu radek.laci@gmail.com nebo na jeden z výše uvedených kontaktních údajů nebo využít a zaslat formulář, který najdete na konci těchto Podmínek. Do 14 dnů od platného odstoupení od Smlouvy vám vrátím peníze, a to stejným způsobem, jakým jsem je od vás přijal, případně na číslo účtu, které mně sdělíte.

V případě, že je na Smlouvu, od které jste odstoupili, navázaná doplňková smlouva, odstoupením od Smlouvy se ruší i každá doplňková smlouva.

V případě Online koučinku se ale může stát, že vám na základě smluveného termínu poskytnu Službu dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Znamená to, že už vám nevrátím peníze za hodinu Online koučinku, která již proběhla v dané 14denní lhůtě pro odstoupení. Tímto tedy výslovně souhlasíte s takovým postupem podle § 1837 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Akceptujete, že v takovém případě nemáte právo na odstoupení od Smlouvy od té Služby, kterou jsem již splnil. 

Podnikatelé možnost odstoupení od Smlouvy do 14 dnů nemají vůbec.

6. Co byste měli vědět o Knihovně?

Získání přístupu ke Knihovně

Vytvořil jsem pro vás rozsáhlou Knihovnu tréninkových a vzdělávacích videí, díky kterým můžete pohyb, informace o pohybu, správném dýchání a dalších technikách jednoduše zapojit do každodenního života a jen se rozhodnout, na které z videí máte zrovna chuť.

Přístup můžete získat formou předplaceného měsíčního členství, Knihovna vám tak bude k dispozici, pokud byl uhrazen měsíční poplatek za členství a dokud členství nezrušíte (nevypovíte Smlouvu). Podrobné informace o předplatném najdete zde.

Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“, kterým se zavazujete k platbě, souhlasíte se založením a s parametry opakované platby (předplatného) i s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay.

Abyste ke Knihovně ihned mohli dostat přístup, bude společně s vaší objednávkou v objednávkovém formuláři na Webu nutné i zřízení uživatelského účtu na mém Webu, kde se vám následně veškerá videa zobrazí.

Mým potvrzením vaší objednávky, které vám zašlu na e-mail uvedený v objednávce, jste se mnou uzavřeli Smlouvu.

Cena za Knihovnu

Cena za Knihovnu se hradí online bankovním převodem, online platbou kartou nebo Platební aplikací a je třeba ji uhradit předem. Cena za Knihovnu je uvedena na webových stránkách a má povahu měsíčního členství, tedy každý měsíc je třeba uhradit předem poplatek na členství v následujícím měsíci. Pro zpřístupnění Knihovny je nezbytné nastavit opakovanou platbu tak, aby mohl být poplatek za měsíční členství automaticky pravidelně strháván. Před zpřístupněním Knihovny budete požádáni o potvrzení, že byla nastavena opakovaná platba.  Faktura, kterou vám vystavím po uzavření Smlouvy, bude splňovat požadavky právních předpisů a zaslána vám bude na e-mailovou adresu, kterou jste mně při objednávce sdělili.

Na vámi uvedenou e-mailovou adresu vám zašlu i následné potvrzení o připsání částky na účet.

Odstoupení od Smlouvy

Upozorňuji vás, že nelze odstoupit od Smlouvy ohledně Knihovny, pokud byla tato Služba zpřístupněna s vaším předchozím souhlasem před tím, než uběhne lhůta pro odstoupení podle § 1837 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Tento souhlas s přístupem ke Knihovně před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy tímto výslovně vyjadřujete.

Vypovězení Smlouvy

Smlouvu ohledně Knihovny můžete kdykoliv vypovědět, a to zasláním e-mailu na radek.laci@gmail.com nebo dopisem na adresu Počernická 512/58, 108 00 Praha 10 - Malešice, Česká republika. Nezapomeňte rovněž zrušit nastavení opakované platby. Smlouva skončí posledním dnem měsíčního členství. V případě, že jste smlouvu řádně vypověděli a nezrušili nastavení opakované platby, bude vám případný přeplatek vrácen do 30 dní od ukončení Smlouvy.

V případě, že nedojde k uhrazení Ceny za Knihovnu nejpozději poslední den členství, skončí automaticky Smlouva posledním dnem členství.

7. Jak funguje 30denní výzva?

Objednávka 30denní výzvy

Výzva v podobě mého programu 30denní výzvy vám bude po dobu 30 dní zpřístupněna ve formě 30 videí (podrobnosti najdete na Webu), která se budou den po dni (vždy v 00:00) postupně otevírat, a elektronického manuálu s tipy ke zlepšení vašeho stravování.

Abyste k 30denní výzvě ihned mohli dostat přístup, bude společně s vaší objednávkou nutné i zřízení uživatelského účtu na mém Webu, kde se Vám následně program zobrazí. Objednávku po vyplnění všech údajů odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“, kterým se zavazujete k opakované platbě a souhlasíte se založením a s parametry opakované platby (předplatného) i s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay.
Mým potvrzením vaší objednávky, které vám zašlu na vámi v objednávce uvedený e-mail, jste se mnou uzavřeli Smlouvu.

První den 30denní výzvy je hned den následující po připsání platby na můj účet, tj. pokud si například 30denní výzvu objednáte v 19:01 dne 10. října a ihned provedete online platbu kartou, zpřístupní se vám program již v 00:00 dne 11. října.

Cena za 30denní výzvu

Cena za 30denní výzvu se hradí se hradí online bankovním převodem, online platbou kartou nebo Platební aplikací a je třeba ji uhradit předem. Cena za 30denní výzvu je uvedena na webových stránkách a má povahu měsíčního členství, tedy každý měsíc je třeba uhradit předem poplatek na členství v následujícím měsíci. Pro zpřístupnění 30denní výzvy je nezbytné nastavit opakovanou platbu tak, aby mohl být poplatek za měsíční členství automaticky pravidelně strháván. Podrobné informace ohledně opakovaných plateb najdete zde. Před zpřístupněním 30denní výzvy budete požádáni o potvrzení, že byla nastavena opakovaná platba.  Faktura, kterou vám vystavím po uzavření Smlouvy, bude splňovat požadavky právních předpisů a zaslána vám bude na e-mailovou adresu, kterou jste mně při objednávce sdělili.

Na vámi uvedou e-mailovou adresu vám zašlu i následné potvrzení o připsání částky na účet.

Odstoupení od Smlouvy

Jako Spotřebitel máte možnost od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od uzavření Smlouvy i bez udání důvodu, protože je uzavřena přes internet. Pokud chcete od naší Smlouvy odstoupit, stačí mně takovou informaci zaslat na e-mailovou adresu radek.laci@gmail.com nebo na jeden z výše uvedených kontaktních údajů nebo využít a zaslat formulář, který najdete na konci těchto Podmínek. Do 14 dnů od platného odstoupení od Smlouvy vám vrátím peníze, a to stejným způsobem, jakým jsem je od vás přijal, případně na číslo účtu, které mně sdělíte.

V případě, že je na Smlouvu, od které jste odstoupili, navázaná doplňková smlouva, odstoupením od Smlouvy se ruší i každá doplňková smlouva.

Je ale možné, že některá videa z 30denní výzvy vám budou zpřístupněna dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení od Smlouvy. Tímto tedy výslovně souhlasíte s takovým postupem podle § 1837 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Také si jste vědomi, že od částí 30denní výzvy, které byly poskytnuty dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení od Smlouvy, nelze odstoupit.

Od zbylých částí Smlouvy, které vám nebyly poskytnuty, tedy od ještě nezpřístupněných videí 30denní výzvy, ale do 14 dnů od uzavření Smlouvy můžete standardně odstoupit, vrátím vám pak peníze podle poměru nezpřístupněných videí (například: pokud jsem vám zpřístupnil 2 videa z 20, vrátím vám 90 % Ceny 30denní výzvy).

Podnikatelé možnost odstoupení od Smlouvy do 14 dnů nemají vůbec.

Vypovězení Smlouvy

Smlouvu ohledně 30denní výzvy také můžete kdykoliv vypovědět, a to zasláním e-mailu na radek.laci@gmail.com nebo dopisem na adresu Počernická 512/58, 108 00 Praha 10 - Malešice, Česká republika. Nezapomeňte rovněž zrušit nastavení opakované platby. Smlouva skončí posledním dnem měsíčního členství. V případě, že jste smlouvu řádně vypověděli a nezrušili nastavení opakované platby, bude vám případný přeplatek vrácen do 30 dní od ukončení Smlouvy.

V případě, že nedojde k uhrazení Ceny za 30denní výzvu nejpozději poslední den členství, skončí automaticky Smlouva posledním dnem členství.

8. Co platí pro mé Živé lekce?

Přihlášení se na Živé lekce

Skrze můj Web se můžete přihlásit i na lekce, které probíhají osobně. První formou jsou Osobní tréninky, kdy se vám v rámci lekce budu věnovat individuálně – na míru vašim potřebám. Druhou možností jsou tréninky skupinové – tzv. Špekouni – probíhající v předem určených termínech, které jsou k dispozici na mém Webu.

V obou případech probíhá přihlašování přes můj Web. Objednávku po vyplnění všech údajů odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“, kterým se zavazujete k platbě.

Mým potvrzením vaší objednávky, které vám zašlu na vámi v objednávce uvedený e-mail, jste se mnou uzavřeli Smlouvu. U Osobních tréninků se s vámi po uzavření Smlouvy spojím, abychom si domluvili termín Osobního tréninku.

U Špekounů si v rámci objednávky přímo vyberete termín lekce, které se chcete zúčastnit.

Storno podmínky Osobního tréninku a změny termínu

V případě, že se zarezervovaného termínu Osobního tréninku nebudete moci zúčastnit či budete chtít daný termín z jiného důvodu zrušit, proveďte tak zasláním e-mailu na e-mailovou adresu radek.laci@gmail.com.

Pokud termín Osobního tréninku zrušíte méně než 24 hodin před jeho konáním, budu vám účtovat storno poplatek ve výši 100 % Ceny Osobního tréninku.

Pokud se Online koučinku nezúčastníte bez omluvy, ačkoliv jste si termín zarezervovali, Cenu nevracím.

V případě, že se na konkrétní hodinu Osobního tréninku zpozdíte (a nedomluvíme se na změně termínu nejpozději 24 hodin před termínem), nejsem povinen vám hodinu o zmeškaný čas prodlužovat a účtuji ji v plné výši.

Termín Osobního tréninku mohu změnit. Pokud by k tomu došlo, neprodleně vás informuji e-mailem nebo na telefon, který jste mi poskytli v objednávce na Webu.

Storno podmínky Špekounů

V případě, že se zarezervovaného termínu Špekounů nebudete moci zúčastnit či budete chtít daný termín z jiného důvodu zrušit, proveďte tak zasláním e-mailu na e-mailovou adresu radek.laci@gmail.com.

Pokud svou účast na lekci Špekounů zrušíte méně než 2 hodiny před jejím konáním, budu Vám účtovat storno poplatek ve výši 100 % Ceny tréninku Špekounů.

Pokud se lekce Špekounů nezúčastníte bez omluvy, ačkoliv jste si místo na termínu zarezervovali, Cenu nevracím.
V případě, že se na konkrétní hodinu lekce Špekounů zpozdíte, nejsem povinen hodinu o zmeškaný čas prodlužovat a účtuji ji v plné výši.

Termín lekce Špekounů mohu změnit. Pokud by k tomu došlo, neprodleně vás informuji e-mailem nebo na telefon, který jste mi poskytli.

Cena za Živé lekce
Možnost účasti na jakékoliv Živé lekci podléhá jednorázové platbě ve výši uvedené na mém Webu, kterou můžete uhradit online platbou kartou, Platební aplikací nebo v hotovosti (při příchodu na lekci). Faktura, kterou vám vystavím po uzavření Smlouvy, bude splňovat požadavky právních předpisů a zaslána vám bude na e-mailovou adresu, kterou jste mně při objednávce sdělili.

Na vámi uvedou e-mailovou adresu vám zašlu – v případě online platby kartou – i následné potvrzení o připsání částky na účet.

Odstoupení od Smlouvy

Jako Spotřebitelé máte při uzavření smlouvy přes internet možnost od takové smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření i bez udání důvodu. Pokud chcete od naší Smlouvy odstoupit, stačí mně takovou informaci zaslat na e-mailovou adresu radek.laci@gmail.com nebo na jeden z výše uvedených kontaktních údajů nebo využít a zaslat formulář, který najdete na konci těchto Podmínek. Do 14 dnů od platného odstoupení od Smlouvy vám vrátím peníze, a to stejným způsobem, jakým jsem je od vás přijal, případně na číslo účtu, které mně sdělíte.

V případě, že je na Smlouvu, od které jste odstoupili, navázaná doplňková smlouva, odstoupením od Smlouvy se ruší i každá doplňková smlouva.

V případě Živých lekcí se ale může stát, že vám na základě smluveného termínu poskytnu Službu dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení od Smlouvy. Jednoduše řečeno už vám nevrátím peníze za Živou lekci, která již proběhla v dané 14denní lhůtě pro odstoupení. Tímto tedy výslovně souhlasíte s takovým postupem podle § 1837 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Akceptujete, že v takovém případě nemáte právo na odstoupení od Smlouvy od té Služby, kterou jsem již splnil. 

Podnikatelé možnost odstoupení od Smlouvy do 14 dnů nemají vůbec.

9. Jak je to s mými Kurzy a Workshopy?

Získání přístupu ke Kurzům a Workshopům

K mým Kurzům a Workshopům můžete mít přístup kdykoliv a odkudkoliv, poskytuji je totiž ve formě online videí.

Abyste k vámi vybranému Kurzu či Workshopu ihned mohli mít přístup, bude společně s vaší objednávkou nutné i zřízení uživatelského účtu na mém Webu, kde se vám následně obsah zobrazí. Obsah vám navíc zůstane k dispozici bez časového omezení i nadále po jeho zhlédnutí. Objednávku po vyplnění všech údajů odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“, kterým se zavazujete k platbě.

Mým potvrzením vaší objednávky, které vám zašlu na vámi v objednávce uvedený e-mail, jste se mnou uzavřeli Smlouvu.

Cena za Kurzy a Workshopy

Přístup ke Kurzům a Workshopům podléhá jednorázové platbě ve výši uvedené na mém Webu, kterou můžete uhradit online bankovním převodem, online platbou kartou nebo Platební aplikací. Faktura, kterou vám vystavím po uzavření Smlouvy, bude splňovat požadavky právních předpisů a zaslána vám bude na e-mailovou adresu, kterou jste mně při objednávce sdělili.

Na vámi uvedou e-mailovou adresu vám zašlu i následné potvrzení o připsání částky na účet.

Odstoupení od Smlouvy

Upozorňuji, že nelze odstoupit od Smlouvy ohledně Kurzů a Workshopů, pokud byly zpřístupněny s vaším předchozím souhlasem před tím, než uběhne lhůta pro odstoupení podle § 1837 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Tento souhlas s přístupem ke Kurzům a Workshopům před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy tímto výslovně vyjadřujete.

10. Udělejte někomu radost… Mám Vouchery!

Základní informace

Na mém Webu nabízím také Vouchery. Pro jejich uplatnění vám stačí znát a poskytnout kód konkrétního Voucheru. Doba platnosti může být omezena podrobnostmi uvedenými na Voucheru.

Můžete si ode mně koupit Voucher na Osobní trénink, případně více Osobních tréninků (možné modifikace počtu lekcí najdete na mém Webu).

Každý Voucher je jedinečný a nelze z něj pořizovat žádné (ani ověřené) kopie.

V případě, že Voucher ztratíte nebo vám bude odcizen, je mi to moc líto, ale takový Voucher nelze nahradit a ztrácíte tak možnost jeho čerpání.

Nenesu odpovědnost za případné zneužití Voucheru (např. neoprávněné uplatnění Voucheru kvůli přístupu k jeho kódu).

Objednání Voucheru

Voucher si můžete objednat přes kontaktní formulář uvedený na Webu nebo pomocí kontaktních údajů uvedených výše v těchto Podmínkách.

Poté, co vyplníte formulář nebo mě jinak kontaktujete, obdržíte na vámi uvedenou e-mailovou adresu potvrzení vaší objednávky. Tímto mým potvrzením je mezi námi uzavřena Smlouva.

Voucher vám bude následně zaslán na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, nebo si ho předáme osobně podle domluvy v e-mailu.

Cena Voucheru

U každého Voucheru je na Webu uvedena jeho přesná Cena. Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedené Ceně, nejsem povinen vám Voucher za takto zjevně chybně uvedenou Cenu dodat, a v případě, kdy jsem s Vámi s takto chybně uvedenou Cenou uzavřel Smlouvu, jsem oprávněn od ní odstoupit. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro Ceny všech dalších Služeb na tomto Webu.

Příslušnou Cenu Voucheru můžete uhradit online bankovním převodem, online platbou kartou nebo Platební aplikací. Faktura, kterou Vám vystavím po uzavření Smlouvy, bude splňovat požadavky právních předpisů a zaslána Vám bude na e-mailovou adresu, kterou jste mně při objednávce sdělili.

Na vámi uvedou e-mailovou adresu vám zašlu i následné potvrzení o připsání částky na účet.

Případně slevy na Vouchery není možné vzájemně kombinovat.

Uplatnění Voucheru

Voucher můžete uplatnit vy nebo jiný držitel – Voucher je přenosný. Voucher má vždy i uvedenou dobu platnosti. Po jeho expiraci jej nelze využít. Voucher nelze využívat opakovaně. Pro uplatnění stačí kód Voucheru zadat do objednávkového formuláře nebo mi ho předat osobně.

V případech, kdy si přejete Voucher uplatnit jinak než prostřednictvím objednávkového formuláře, napište mně e-mail s kódem vašeho Voucheru na e-mailovou adresu radek.laci@gmail.com. Pokud bude váš požadavek na uplatnění Voucheru oprávněný, zašlu vám na vaši e-mailovou adresu potvrzení o uplatnění Voucheru („Potvrzení“).

Po obdržení Potvrzení nelze objednanou Službu více upravovat (např. termín), leda že bychom se vzájemně domluvili jinak. Uplatnění Voucheru tak již nelze vzít zpět.

V případě Voucheru na více Osobních tréninků se není potřeba objednat na všechny lekce zároveň – lze se tedy, až do expirace Voucheru, objednávat postupně. Berte však prosím na vědomí, že těšně před expirací Voucheru vám již nemohu zaručit mé volné kapacity, abych byl k dispozici vás okamžitě objednat. Uplatňujte tak Vouchery s dostatečným předstihem, prosím.

11. Jak probíhá reklamace?

Moje odpovědnost

Odpovídám za to, že Službě nechybí taková vlastnost, kterou jsme si ujednali, nebo kterou jste mohli s ohledem na povahu a účel Služby očekávat, a zároveň odpovídám za to, že Služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Postup reklamace

Pokud by nebylo s mými Službami něco v pořádku, pak máte nárok na uplatnění reklamace. Tu, prosím, zašlete na radek.laci@gmail.com nebo dopisem na adresu Počernická 512/58, 108 00 Praha 10 - Malešice, Česká republika.

Formulář nebo průvodní dopis k reklamaci musí obsahovat:

a. vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
b. prokázání nákupu Služeb (nejlépe přiložením faktury nebo třeba výpisem z vašeho bankovního účtu).

Pokud jste Spotřebitel, tak při uplatnění reklamace obdržíte e-mailem písemné potvrzení – reklamační protokol sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny informace o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem i jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

Upozorňuji, že Službu nemůžete reklamovat jen proto, že nenaplnila vaše subjektivní očekávání. Nenesu odpovědnost ani za vaši újmu související, např. s nedosažením vámi očekávaného výsledku cvičení.

Vaše možné požadavky

Vaše práva jsou různá podle toho, jestli jde o podstatnou, nebo nepodstatnou vadu.

Podstatná vada je taková vada, kvůli které není možné Službu využít anebo vada, o které kdybyste věděli, nikdy byste si Službu nekoupili. Například pokud by se Měsíční bodybuilding program skládal pouze z lekcí na přípravu k testům IQ.

Nepodstatná vada je taková, se kterou je sice možné Služby využít, ale nejsou ve 100% kvalitě, například pokud by 30denní výzva místo slibovaných 30 videí obsahovala videí jen 29.

V záruční době (nejpozději do 6 měsíců od přijetí Služby) můžete uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení Smlouvy:

a. odstranění vady poskytnutím Služby bez vady nebo dodáním chybějící části Služby;
b. bezplatné upravení Služby;
c. přiměřenou slevu z Ceny; nebo
d. vrácení Ceny na základě odstoupení od Smlouvy.

U vady, která znamená nepodstatné porušení Smlouvy, máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z Ceny.

Není-li úprava nebo výměna Služby za jinou možná, na základě odstoupení od Smlouvy můžete požadovat vrácení celé Ceny.

Vyřízení reklamace

Pokud jste Spotřebitel, pak ihned (nejpozději však do tří pracovních dnů ve složitějších případech) rozhodnu o vaší reklamaci, anebo o tom, že rozhodnutí musím odborně posoudit. 

Pokud jste Spotřebitel, pak reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídím nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se však s vámi písemně nedohodnu na delší lhůtě.

E-mailem vám pošlu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení úpravy Služby a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení.

Pokud jste Podnikatel, pak rozhodnu o vaší reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení, co nejdříve. V přiměřené lhůtě vaši reklamaci posoudím a zašlu vám písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.

Jako Spotřebitel máte právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů mě musíte požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. Jako Podnikatel toto právo nemáte.

12. Nezapomínejte na právo duševního vlastnictví!

Veškerý obsah na Webu a Služby, které vám poskytnu, a to včetně užitečných materiálů či videí, jsou mým autorským dílem a jiným vlastním obsahem, a nemůžete ho tedy sdílet, kopírovat či ho jinak předávat třetím osobám. S materiály jsem si dal hodně práce, proto vás prosím toto pravidlo respektovat.

13. Jak zahájit mimosoudní řešení sporu?

Jako Spotřebitel se můžete v případě jakéhokoliv problému obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo se mnou. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u mě uplatnili své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu jde i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady: ec.europa.eu/consumers/odr.

14. Co říci závěrem?

Pro využití všech mých Služeb je nutné, abyste si byli vědomi vašeho zdravotního stavu a na jakákoliv vaše zranění, problémy atd. mě upozornili – v případě Živých lekcí mě upozorněte v místě konání před lekcí, v případě online Služeb mě neváhejte kdykoliv kontaktovat na e-mail radek.laci@gmail.com. Pokud mě na žádné – vám známé – problémy se zdravotním stavem neupozorníte, mám za to, že jste schopni se podrobit tréninku standardnímu a za žádná případná zhoršení vašeho zdravotního stavu neodpovídám. 

Pro využívání mých online Služeb musíte mít stažený příslušný software, který může být konkrétně popsán u jednotlivých Služeb na Webu. Je také nezbytné, abyste měli připojení k internetu (stabilní a dostatečně rychlé).

Náklady, které vám vzniknou v souvislosti s komunikací na dálku, jako jsou například právě náklady na internetové připojení nebo telefon, si hradíte sami. 

V případě vyšší moci nenesu odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, jsem oprávněn od Smlouvy odstoupit.

K poskytování Služeb jsem oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléhám také dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování předpisů na ochranu spotřebitele.

Tyto Podmínky mohu měnit nebo doplňovat. Tím se však nemění mé povinnosti a práva, které vznikly v době účinnosti předchozího znění Podmínek.

Aktuální znění Podmínek vždy zveřejním na Webu. 

V Praze dne 1. 10. 2021


Příloha č. 1: Formulář pro odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb do 14 dnů

Zákazník:
Jméno:   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
Adresa:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _
Telefon: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   E-mail: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
Požadovaný způsob vrácení peněz: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   
Případné číslo bankovního účtu / kód banky, na který si přeji vrátit kupní cenu:
 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _/ _  _  _  _  _  _  _  _  _ _ _

Číslo faktury:   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
Číslo objednávky:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

Vrácené služby  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Důvod odstoupení: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
(pro náš lepší přehled můžete uvést důvod odstoupení, nejste ale povinni to udělat)

Datum a podpis zákazníka

 
Radek Laci, IČO: 047 07 168, se sídlem Počernická 512/58, 108 00 Praha 10 - Malešice
www.radeklaci.cz

Kontaktujte mě

contactme

Děkuji, ozvu se vám hned, jak to půjde.