Příběh

Radek prožil dětství za branami dětského domova. Svázán hranicemi pravidel, limitů
a omezení. Poté, co navzdory předsudkům vystudoval vysokou školu, rozhodl se vzepřít prohnilým strukturám systému a jít si za svým.

Jeho posláním je skrze svou životní cestu motivovat
a inspirovat lidi k boření všech fyzických i psychických hranic, jež jim brání žít svůj život naplno a nezávisle.